V6 DIGITAL 15.11.2023 EVENING EDITION

V6 DIGITAL 15.11.2023 EVENING EDITION
  • గజ్వేల్ లో 70, కామారెడ్డిలో 13 మంది డ్రాప్ 
  • 80 వేల పుస్తకాలేమో గానీ.. లక్ష బీర్లు తాగిండట
  • తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరూ ఓడిపోతరంటున్న కిషన్ రెడ్డి!

ఇంకా మరెన్నో.. క్లిక్ చేయండి