V6 DIGITAL 21.05.2024 EVENING EDITION

V6 DIGITAL 21.05.2024 EVENING EDITION
  • 10 వర్సిటీలకు ఇన్ చార్జి వీసీలు..ఏ వర్సిటీకి ఎవరంటే?
  • సీఎం రేసులో మంత్రి.. 100 కోట్లు ఢిల్లీ పంపిండన్న ఏలేటి
  • రేవ్ పార్టీలో ఇద్దరు తెలుగు నటులున్నారన్న బెంగళూరు సీపీ

ఇంకా మరెన్నో.. క్లిక్ చేయండి