కూటి కోసం కోటి తిప్పలు!

కూటి కోసం కోటి తిప్పలు!

కూటి కోసం కోటి తిప్పలు అంటే ఇదేనేమో.. ఇల్లు గడిచేందుకు చంటిబిడ్డతో కలిసి ఓ తల్లి పడుతున్న పాట్లను ‘వెలుగు’ క్లిక్​మనిపించింది. ఆటోలో పుచ్చకాయలు అమ్ముతూ... అదే ఆటోలో పై భాగంలో చీరనే ఊయలగా కట్టి బిడ్డను నిద్రపుచ్చింది.

ఓ వైపు బిడ్డను చూసుకుంటూ.. మరోవైపు గల్లీలన్నీ తిరుగుతూ పుచ్చకాయలు అమ్మే పనిలో నిమగ్నమైంది ఆ తల్లి.. 

- ఖమ్మం ఫొటోగ్రాఫర్, వెలుగు