మహిళల కోసం మన మేనిఫెస్టోలో ఇవన్నీ పెడ్దాం సార్..!

మహిళల కోసం మన మేనిఫెస్టోలో ఇవన్నీ పెడ్దాం సార్..!

వంట చేసి ఇంటికే పంపిస్తాం 
ప్రతి పండక్కి ఫ్రీ షాపింగ్ 
బస్సులో ఫ్రీ జర్నీ 
డబల్.. త్రిబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండ్లు