ఫేక్ న్యూస్ కనిపెట్టొచ్చు

ఫేక్ న్యూస్ కనిపెట్టొచ్చు

వాట్సాప్లో రకరకాల వార్తలు ఫార్వర్డ్ అవుతుంటాయి. వాటిలో ఏది ఒరిజినల్? ఏది ఫేక్ ? అనేది తెలియక చాలామంది ఫేక్ న్యూస్ను కూడా ఇతరులకు షేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఫేక్ న్యూస్ను కనిపెట్టేందుకు వాట్సాప్ కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. వాట్సాప్ హల్చల్ అయ్యే ఫేక్ న్యూస్ ను అరికట్టేందుకు ‘ఏఎఫ్పీ’, ‘బూమ్', 'ఫ్యాక్ట్ ' లాంటి కొన్ని ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. ఏదైనా న్యూస్ సర్క్యులేట్ అయినప్పుడు ఆయా సంస్థల చాట్ బాట్ లకు వాటిని ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలు. 

అది ఫేక్ న్యూస్ అవునో కాదో తెలిసిపోతుంది. ఏఎఫ్పీ(+91 95999 73984), బూమ్(+91 77009 06111), (+91 92470 52470) నెంబర్లలో ఒక దానిని సేవ్ చేసుకుని న్యూస్ ను వాటికి ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలు. అది నిజమైనదా? కాదా? అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే 'ది హెల్దీ ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ (+9185078 85079)' అనే చాట్ బాట్ హెల్త్ కు సంబంధించిన ఫేక్ వార్తలను చెక్ చేసి చెప్తుంది. ఫుడ్, హెల్త్, జబ్బులకు సంబంధించిన న్యూస్లు వస్తే ఆ నెంబర్ కు పంపొచ్చు.