కిర్గుల్​లో వీరగల్లు శాసనం

కిర్గుల్​లో వీరగల్లు శాసనం

బాసర, వెలుగు: నిర్మల్ ​జిల్లా బాసర మండలం కిర్గుల్(బి) గ్రామ శివారులోని కుంటగట్టుపై ఇటీవల కొన్ని శిల్పాలు బయటపడ్డాయి. స్థానికులిచ్చిన సమాచారం మేరకు తెలంగాణ చరిత్ర బృందం పరిశోధకులు బల్గం రామ్మోహన్, డా.మంత్రి శ్రీనివాస్​ బుధవారం అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలించారు. 

ఇందులో గణపతి, హనుమంతుడి ఉల్చణ విగ్రహాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అలాగే వీరుగల్లు శాసనం కూడా లభించిందని, అది రాష్ట్ర కూటుల కాలమైన 9వ శతాబ్దపు చివరిదిగా భావిస్తున్నట్టు చెప్పారు. శాసనం బాగా చెదిరిపోగా.. 5 పంక్తుల తెలుగన్నడ లిపి, కన్నడ భాషలో కర్కమ అనే వీరుడి పేరును వాటిలో ప్రస్తావించినట్లు గుర్తించారు.