మునుగోడు ఉపఎన్నిక : రౌండ్ల వారీగా ఓట్లు

మునుగోడు ఉపఎన్నిక : రౌండ్ల వారీగా ఓట్లు

రాష్ట్రమంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ విజయం సాధించింది. తొలి రౌండ్ నుంచి నువ్వా నేనా అన్నట్లు సాగిన పోరులో స్వల్ప మెజార్టీతో కారు పార్టీ గెలిచింది. బీజేపీ రెండోస్థానంలో నిలవగా.. కాంగ్రెస్ డిపాజిట్ను కోల్పోయింది. రౌండ్లవారీగా పార్టీ అభ్యర్థులకు వచ్చిన ఓట్లను పరిశీలిస్తే..

తొలి రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –  6,418

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –   5,126

పాల్వాయి స్రవంతి –  2100

రెండో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు  

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –   7781

రాజగోపాల్ రెడ్డి   –  8622

పాల్వాయి స్రవంతి   –  1537

రెండో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  – 14,199

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –  13,748

పాల్వాయి స్రవంతి  –  3637

మూడో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

రాజగోపాల్ రెడ్డి   –  7426

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –  7390

పాల్వాయి స్రవంతి   –   1926

మూడో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –  21,589

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –  21,174

పాల్వాయి స్రవంతి  –  5,563

నాల్గో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –  4,854

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –  4555

పాల్వాయి స్రవంతి  –  1817

నాల్గో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  26443

రాజగోపాల్ రెడ్డి  – 25729

పాల్వాయి స్రవంతి  –  7380
 

ఐదో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –   6,062

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –     5,245

పాల్వాయి స్రవంతి    –  2683

ఐదో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  32505

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –   30974

పాల్వాయి స్రవంతి  –  10063

ఆరో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి    –  6016

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –   5378

పాల్వాయి స్రవంతి   –  1962

ఆరో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి –  38,521

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –  36,352

పాల్వాయి స్రవంతి  –  12,025

ఏడో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –   7202

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –   6803

పాల్వాయి స్రవంతి  –   1664

ఏడో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –  45,723

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –   43,155

పాల్వాయి స్రవంతి   –  13,689

ఎనిమిదో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –   6620

రాజగోపాల్ రెడ్డి    –   6088

పాల్వాయి స్రవంతి   –    907

ఎనిమిదో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –   52,343

రాజగోపాల్ రెడ్డి    –   49,243

పాల్వాయి స్రవంతి   –  14,596

తొమ్మిదో రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  7517    

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –  6665    

పాల్వాయి స్రవంతి   –    1684

తొమ్మిదో రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి    59,860

రాజగోపాల్ రెడ్డి     55,908

పాల్వాయి స్రవంతి    16,280


10వ రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  7503

రాజగోపాల్ రెడ్డి     –  7015    

పాల్వాయి స్రవంతి    1347    

10వ రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –  67363

రాజగోపాల్ రెడ్డి    –    62923

పాల్వాయి స్రవంతి    –  17627

11వ రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి    –  7214    

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –   5853

పాల్వాయి స్రవంతి   –  1788

11వ రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  74577

రాజగోపాల్ రెడ్డి    –   68776

పాల్వాయి స్రవంతి   –    19415

12వ రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –    7448    

రాజగోపాల్ రెడ్డి     –  5448

పాల్వాయి స్రవంతి   –    1828    

12వ రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  82025

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –     74224

పాల్వాయి స్రవంతి    21243

13వ రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  6691    

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –  5346    

పాల్వాయి స్రవంతి   – 1206    

13వ రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –    88716

రాజగోపాల్ రెడ్డి    –   79570

పాల్వాయి స్రవంతి   –   22449

14వ రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –    6612

రాజగోపాల్ రెడ్డి     –  5557    

పాల్వాయి స్రవంతి    –  1177    

14వ రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి    –  95328

రాజగోపాల్ రెడ్డి  –  85127

పాల్వాయి స్రవంతి  –  23626

15వ రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –    1270

రాజగోపాల్ రెడ్డి    –    1358        

పాల్వాయి స్రవంతి   –    238

14వ రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి    –  96598

రాజగోపాల్ రెడ్డి    –    86485

పాల్వాయి స్రవంతి   –    23864

15వ రౌండ్లో వచ్చిన ఓట్లు 


కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి   –  1270
రాజగోపాల్ రెడ్డి    –  1358        
పాల్వాయి స్రవంతి   –  238

15వ రౌండ్ తర్వాత వచ్చిన మొత్తం ఓట్లు

కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి  –   96598
రాజగోపాల్ రెడ్డి   –    86485
పాల్వాయి స్రవంతి  –    23864